Cơm rang gà Hải Nam phủ sốt nấm

Cơm gà nóng hổi kèm sốt

25.000 15.000

Cơm rang gà Hải Nam phủ sốt nấm

Cơm gà nóng hổi kèm sốt

25.000 15.000

Cơm rang gà Hải Nam phủ sốt nấm

Cơm gà nóng hổi kèm sốt

25.000 15.000

Cơm rang gà Hải Nam phủ sốt nấm

Cơm gà nóng hổi kèm sốt

25.000 15.000

Cơm rang gà Hải Nam phủ sốt nấm

Cơm gà nóng hổi kèm sốt

25.000 15.000